اتاق فرار چیست ؟

شما به همراه تیم خود وارد یک اتاق می شوید ، در اتاق به روی شما قفل میشود ، یک ساعت فرصت دارید تا معماها را حل کرده، سرنخها و اشیای پنهان را پیدا و رازهای اتاق را کشف کنید و قبل از اینکه زمان شما به پایان برسد خود را نجات داده و از اتاق فرار کنید.

اتاق فرار های ما

در لیست زیر میتوانید همه اتاق فرار های ما را مشاهده کنید :)

ترسناک و دلهره اتاق فرار 696

اتاق فرار 696

تعداد نفرات :   4-8 نفر
حداقل سن :   16 سال
مدت زمان بازی :    90 دقیقه
درصد سختی بازی :    80 %
مبلغ :    هر نفر 130,000 100,000 تومان
محدودیت سنی : +16
ترسناک و دلهره اتاق فرار بایو هازارد-Biohazard
ترسناک و دلهره اتاق فرار Hostel

اتاق فرار Hostel

تعداد نفرات :   4-8 نفر
حداقل سن :   16 سال
مدت زمان بازی :    70 دقیقه
درصد سختی بازی :    80 %
مبلغ :    هر نفر 90,000 80,000 تومان
محدودیت سنی : +16